Aké chyby môžu nastať pri nedbalom zaobchádzaní s priehradovými väzníkmi?

Aké chyby môžu nastať pri nedbalom zaobchádzaní s priehradovými väzníkmi?

Priehradové väzníky - inak povedané väzníkové krovy - využíva pri stavbách množstvo stavebníkov. Prečo sú také obľúbené?

Za ich obľúbenosťou stojí viacero výhod, ktoré ponúkajú - spoľahlivá statika, veľké rozpony, voľné dispozičné riešenia, redukovaná spotreba dreva alebo optimalizované náklady. Ako to však môže dopadnúť, ak si neustrážite ich “úzke miesta” a aké najčastejšie chyby môžu vzísť zo strany projektanta?

Problémy môžu nastať vo všetkých fázach projektu od návrhu až po realizáciu. Podľa štatistík príde k najmenším chybám pri samotnom navrhovaní. Najväčšie problémy vznikajú pri manipulácii, transporte a montáži.

vznky uptavka 18JPG


Ako sme spomínali v predchádzajúcom blogu, vďaka dnešným technológiám je návrh a vypracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie jednoduchší. Softvér je v súčasnej dobe k používateľovi veľmi priateľský, jeho obsluha je pomerne jednoduchá. Žiaľ, aj preto často zvádza k jeho využívaniu aj osoby, ktoré nemajú potrebnú kvalifikáciu. Takíto pracovníci môžu z neznalosti veci zadať chybné vstupné údaje. Môžu to byť nesprávne statické schémy, nesprávne zaťaženia alebo chybné rozmery. Automatizovaný softvér potom spracuje síce presné výpočty a vykreslí výrobnú dokumentáciu, táto však nie je vhodná pre konkrétne riešenie. Aj keď s ohľadom na našu legislatívu platí, že dodávateľskú dokumentáciu môže spracovať aj pracovník bez autorizácie, schvaľovať by ju mal vždy zodpovedný statik a projektant stavby z dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorý už musí mať odbornú spôsobilosť.

Vo výberových konaniach sa často stáva, že zákazníci hľadajú najlacnejšie riešenia, tieto zásady ich nezaujímajú a zodpovedného statika prizývajú len vtedy, keď sú na stavbe problémy. Niekedy sa stane, že nevyhľadajú ani pomoc statika a chyby riešia prostredníctvom dodávateľov. Takýto postupje nesprávny a nemal by sa v praxi uplatňovať.

vznky uptavka 8JPG

Ako najlepšie predísť chybám?

Na Slovensku máme normu STN EN 14250 z roku 2010, Nariadenie európskeho parlamentu a Rady EU č.305/2011 a tiež zákon 133/2013 Z.z. a Vyhl. 162/2013 Z.z.. Na základe tejto legislatívy by výrobca mal mať certifikované výrobné procesy, kontrolované oprávnenou autorizovanou osobou. Na každý výrobok by mal vydávať Vyhlásenie o parametroch a výrobky označovať CE.

Vlastnosti konštrukcie, jej únosnosť a tuhosť závisia vo veľkej miere od dodržiavania ustanovení uvedenej normy, teda najmä od použitia predpísaného reziva, spojovacích platní a presnosti výroby.

Vypočujte si podrobnosti o pevnostných triedach reziva, kritériách, ktoré musí spĺňať v podcaste s Ivanom Kolárikom zo spoločnosti Kontrakting - vypočujte si TU


vznky uptavka 9JPG

Výrobok musí mať okrem iného projektom predpísanú únosnosť a tuhosť. Ak výrobok nespĺňa čo i len jeden z predpísaných parametrov, môžu nastať pochybnosti o jeho únosnosti a tuhosti. Z tejto požiadavky vyplývajú tiež ďalšie vlastnosti konštrukčného prvku:

 • rozmery dreva a prípustné tolerancie – min hrúbka všetkých prvkov 35mm, výška obvodových pásov min. 68mm a výška diagonál min. 68mm.

 • v mieste styčníkov a v mieste podpôr sa nesmú vyskytovať obliny

 • v čase výroby nesmie byť šírka škáry medzi dvoma prvkami väčšia ako 1,5mm

 • v čase výroby obsah vlhkosti dreveného konštrukčného prvku nesmie prekročiť 22%

 • drevo nesmie byť s kôrou, nesmie byť napadnuté hubami, plesňami a ani škodcami

 • celkové vodorovné a zvislé rozmery majú toleranciu do 10m ± 10mm, nad 10m ±1mm/m

 • umiestnenie kovovej spojky sa nesmie v ktoromkoľvek smere odchýliť od návrhu o viac ako 10mm

 • hroty kovovej spojky musia byť zalisované (nesmú sa sklopiť pri lisovaní) škára medzi povrchom dreva a spodnou stranou kovovej spojky nesmie byť väčšia ako 1mm a nesmie sa vyskytovať na viac ako 25% plochy pripojovanej kovovej spojky. Z tejto požiadavky aj vyplýva, že maximálna tolerancia hrúbok spájaných prvkov v mieste styčníkovej dosky je 1mm.

Z tohto dôvodu sa niekedy prvky pri výrobe hrúbkujú, tento postup zabezpečí minimálne rozdiely v hrúbke prvkov v styčníku. Takýto postup využíva aj spoločnosť Kontrakting, líder medzi výrobcami priehradových väzníkov na Slovensku.

Zaujíma vás viac informácií o priehradových väzníkoch? Vypočujte si aj 1. diel podcastu s Ivanom Kolárikom, konateľom spoločnosti Kontrakting - o základných informáciách, definíciách a histórii priehradových väzníkov na Slovensku.

vznky uptavka 17jpg.vznky uptavka 14JPG

Máte záujem o realizáciu stavby z dreva? Máte pozemok a potrebujete skonzultovať projekt? Premýšľate o stavbe z dreva a neviete sa rozhodnúť?

Kontaktujte nás!

Konzultujeme aj realizujeme.

Tím Staviame z dreva.sk