Najčastejšie otázky

1. Aké služby možno očakávať od architekta a čo to stojí?

Architekt je ako dirigent orchestra. Od klienta záleží, aký veľký orchester mu zverí, či je to komorné trio (úvodná konzultácia s ideovou skicou) alebo symfonické teleso (celý proces od prvých úvah cez 3-4 stupne projektovej dokumentácie, tender na zhotoviteľa až kolaudáciu stavby, interiér, záhradu apod.). Od architekta môžete čakať málo, ale aj všetko. Je to na Vás a na ňom. Našou ambíciou je riadiť symfonické orchestre, to znamená poskytnúť maximálne komplexný servis. Od výberu pozemku, upresnenia Vášho zámeru, geodetických, prieskumných, projekčných prác, výberu dodávateľa stavby, návrhu interiéru, záhrady až po inžiniersku činnosť. Naše služby nie sú lacné (ak ich porovnávate napríklad s "tradíciou" dumpingových cien typových projektov). Ak ich však porovnáte s tarifnými sadzbami v značkovom autoservise alebo u dobrého zubára, zistíte, že aj sumy sú veľmi podobné. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a individuálne tvoríme aj odmenu za našu prácu. Ako základ akejkoľvek diskusie o honorovaní našej práce používame výborne spracovanú online kalkulačku honoráru architekta, ktorá je odporúčaná ako metodická pomôcka aj Slovenskou komorou architektov - http://www.honorar.sk/honorar-architekta.html

2. Je možné postaviť 1 meter štvorcový rodinného domu za 1.000 €?

Nie, nie je to možné.

3. Čo je prvým krokom, ak sa rozhodnem pre dom z dreva?

Ako pri všetkom, kde nemáte vlastné skúsenosti, treba sa pýtať na referencie. Spoľahlivý a skúsený architekt, ktorý má za sebou úspešné a fungujúce realizácie, je dobrým východiskovým bodom pre realizáciu Vášho sna. Navštívte ho a otvorene sa s ním porozprávajte. Stojí to zato.

4. Aké informácie treba poskytnúť architektovi pri prvom kontakte? 

Prvý kontakt slúži na vytvorenie rovnovážneho stavu medzi Vašim očakávaným rozpočtom stavby a Vašou predstavou jej veľkosti. Vďaka "špecifikám" slovenského stavebného trhu býva predstava klientov o finančnej náročnosti ich vysnívaného domu často veľmi deformovaná. Ak sa rovnovážny stav podarí vytvoriť, je to základný predpoklad úspešnej spolupráce a kvalitnej stavebnej realizácie.

5. Môžeme sa nezáväzne stretnúť na konzultáciu našej predstavy?

Z našej praxe vieme, že "nezáväzné stretnutia" trvajú dve až tri hodiny a nebýva jedno, ale dve, tri či štyri. Hodina konzultácie Vášho zámeru stojí 40 €. Ak sa rozhodnete s nami postaviť Váš dom, hodnota za konzultácie Vám bude z celkového honoráru odrátaná.

6. Prečo pri publikovaných stavbách neuvádzate cenu ich realizácie?

Vieme, že cena vždy zaujíma každého. Faktom však ostáva aj to, že je našou povinnosťou a znakom dobrých spôsobov chrániť súkromie našich klientov. Z tohto dôvodu cenu realizácie zásadne nezverejňujeme. Rovnako treba zvážiť aj fakt, že zverejnená cena by nemala aj tak žiadnu výpovednú hodnotu, pretože dizajn neopakujeme.

7. Aké sú náklady na údržbu montovaného domu z dreva?

V zásade sa nelíšia od nákladov na údržbu domu postaveného inou technológiou.

8. Môže si dom z dreva dovoliť aj človek s priemerným príjmom?

Každý rodinný dom niečo stojí a do úvahy treba brať nielen výstavbové, ale aj prevádzkové náklady. Dom z dreva sa nijakým zasadným spôsobom nelíši v cene od murovaného domu. Jeden zásadný rozdiel tu však predsa len je - dom z dreva je jednoznačne lepšou a múdrejšou voľbou. Pýtate sa prečo? Jedným z faktorov je jeho kvalita ako stavebného materiálu, ekologickosť a trvalá udržateľnosť. Reguluje vlhkosť, výborne izoluje, má dlhú životnosť a takýto dom môžete mať postavený za oveľa kratšiu dobu ako ten murovaný. Navyše atmosféru a vôňu, akú majú domy z dreva, by ste v murovaných hľadali len ťažko. Prečítajte si viac o tom, prečo hovoríme áno domom z dreva. Ambíciou platformy Staviame z dreva je tento spôsob výstavby popularizovať. Je to ako s hociktorou inou komoditou na trhu, čím je jej na trhu viac, tým je dostupnejšia.

9. Je dom z dreva rýchlejšie a lacnejšie riešenie ako murovaný dom?

Aby sme jednoznačne vedeli odpovedať na otázku, ktorá technológia je lacnejšia, museli by sme porovnať dva absolútne porovnateľné domy s rovnakou úžitkovou plochou, rovnakou energetickou náročnosťou, rovnakými konštrukciami okien a technických zariadení. Viac sa o tejto téme dozviete na našom blogu.

10. V čom je dom z dreva ekologickejší?

Drevo ako konštrukčný stavebný materiál je snáď s výnimkou hliny, najekologickejším materiálom, ak ho porovnávame s oceľou, kovmi, cementom a betonárskymi výrobkami. Drevo má zápornú bilanciu emisií a CO2. Znamená to, že počas svojho životného cyklu vďaka obdobiu rastu, keď pohltí obrovské množstvo škodlivín, kompenzuje ich tvorbu pri spracovaní, zabudovaní a likvidácii. Vďaka tomuto faktu a trvalej obnoviteľnosti možno aj rozumnú výstavbu z dreva považovať za priateľskú k životnému prostrediu.

11. Realizujete iba rodinné domy alebo sa venujete aj verejným stavbám?

Medzi naše realizácie nepatria len rodinné domy. Filozofia "staviame z dreva" znamená, že na stavbu používame drevo ako konštrukčný materiál. Používame lepené lamelové drevo (LLD), krížom lepené drevo (CLT), KVH hranoly, OSB dosky a mnoho iných materiálov. Znamená to tiež, že staviame akékoľvek stavby alebo ich konštrukčné časti, pri ktorých výstavbe môžeme drevo použiť. Sú to konštrukcie striech a rôzne výrobné, prevádzkové objekty a stavby občianskej vybavenosti – penzióny, bytové objekty, administratívne budovy, športové haly, plavárne, výrobné haly. Pozrite si naše ďalšie realizácie na tomto linku alebo na našom blogu.

12. Venujete sa stavbám iba na Slovensku alebo aj v zahraničí?

Rozhodne sa neobmedzujeme len na realizácie na území Slovenska. Architektonické štúdio Pokorny Architekti realizovalo viaceré stavby v Rakúsku, pozrite si ich na webovej stránke štúdia. Rovnako tak stavebná firma Kontrakting stavala alebo dodávala konštrukcie v Českej republike, Poľsku, Rusku, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.

13. Využívate slovenských alebo zahraničných dodávateľov?

Normy na používanie dreva v stavebných konštrukciách sú prísne. Chceme tieto normy dodržiavať a stavať kvalitne. Žiaľ, na Slovensku je obtiažne nakúpiť kompletný sortiment certifikovaných výrobkov s požadovanými normami. Z tohto dôvodu dovážame drevo a výrobky z dreva a montážne komponenty aj z rôznych krajín EÚ.

14. Treba sa o dom z dreva špeciálne starať?

Montovaný dom postavený s využitím materiálov pre suchú výstavbu sa z hľadiska starostlivosti a údržby nelíši od správne postavených stavieb v iných technológiách. Práve naopak, minimalizácia mokrých procesov eliminuje podmienky pre vznik kondenzácie a následných porúch v konštrukcii alebo na jej povrchu. Kondenzácia môže provokovať tvorbu plesní, ktorých spóry môžu prežívať aj po vysušení a aktivovať sa pri vhodných podmienkach. Tieto plesne, ako vieme, nie sú práve zdraviu prospešné. Montovaný dom nemusí mať fasádu z dreva a ak ju má, môže byť aj v bezúdržbovej variante. Súhrnne môžeme povedať, že správne navrhnutý a postavený dom z dreva nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. 

15. Pre aké typy domov je drevo vhodný materiál?

Drevo je vhodným materiálom pre všetky typy a veľkosti stavieb. Či už sa jedná o stavbu mrakodrapu alebo jednoposchodového bungalovu. 

16. Aké faktory treba zvážiť pred rozhodnutím sa postaviť dom z dreva?

Nielen pred stavbou domu z dreva, ale pri realizácii akéhokoľvek domu, treba zobrať do úvahy viaceré faktory. Zásadným a nemenným faktorom je lokalita. Všetky parametre budúceho rodinného domu možno meniť či zlepšiť, lokalita však zostáva nemenná. Na budúci dom sa treba pozrieť z hľadiska aktuálnej, ale aj očakávanej životnej situácie. Inak uvažuje rodič malých detí, inak “dieťa”, ktoré musí doopatrovať svojich starých rodičov. Jednoznačne odporúčame zvoliť si dom ušitý na mieru, ktorý vám bude vyhovovať vo všetkých ohľadoch než siahať po hotových katalógových riešeniach. V neposlednom rade treba myslieť na náklady, a to ako výstavbové, tak aj prevádzkové. Viac si o tom môžete prečítať na blogu.

17. Aké sú výhody stavieb z dreva?

Medzi hlavné výhody stavieb z dreva patria: udržateľnosť, regulácia vlhkosti, jedinečná atmosféra, bilancia emisií, krátka doba výroby stavby a jej montáže, dlhá životnosť, výborne tepelno-izolačné vlastnosti, obnoviteľnosť a suchá výstavba.

18. Nie je dom z dreva nebezpečný? Je schopný odolať požiaru?

Drevo má veľmi predvídateľné správanie sa pri požiari, čo umožňuje bezproblémové nadimenzovanie konštrukčných prvkov na požadovanú požiarnu odolnosť. Toto je práve dôsledkom spôsobu, akým drevo odhorieva. Drevo pri horení vytvára na svojom povrchu zuhoľnatenú vrstvu s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, ktorá v konečnom dôsledku drevo chráni pred ďalším intenzívnym horením. Dá sa povedať, že ochranný efekt, ktorý sa pri oceľových a iných prvkoch musí dosiahnuť ochrannými chemickými nátermi, si drevo vytvára samo.

19. Ako sú na tom drevostavby a zvuková izolácia? Nebudem počuť všetko, čo sa deje vo vedľajšej izbe?

Drevo a výrobky z dreva majú výborné akustické vlastnosti – pohltivosť, hustota, rýchlosť šírenia sa zvuku -  ktoré sa pri návrhu konštrukcie domu, skladby jednotlivých konštrukčných častí a ich vzájomné konštrukčné prepojenie, dajú ešte podstatne vylepšiť. Správne navrhnutá stavba z dreva a materiálov na báze dreva môže byť z hľadiska akustických vlastností porovnateľná so správne navrhnutou betónovou či murovanou stavbou. Naopak, nesprávne navrhnutá stavba zo silikátov, môže mať podstatne horšie akustické vlastnosti ako dobre navrhnutá drevostavba.

20. Ako dlho vydrží drevostavba? Nerozpadne sa mi za pár rokov?

Pri kvalitnom spracovaní dreva a dobrej starostlivosti môže drevostavba vydržať doslova storočia. Životnosť stavby nie je daná životnosťou drevených konštrukcií, ale morálnym zostarnutím objektu - zrýchľujúcim sa životným tempom, technologickým pokrokom či sociálnymi zmenami. O tom, že krátka životnosť dreva je len mýtus sme písali na blogu.

21. Poskytujete aj poradenstvo ohľadom drevostavieb?

Samozrejme, do nášho portfólia služieb patrí aj poradenstvo. V prípade záujmu o konzultáciu nás neváhajte kontaktovať, radi sa dohodneme na čase a podmienkach - info@staviamezdreva.sk.

22. Kde je možné sa s Vami stretnúť?

Kancelárie máme v Bratislave a Žiline. Sme však flexibilní a po dohode sa vieme stretnúť aj inde. Radi sa s Vami dohodneme cez mail - info@staviamezdreva.sk alebo telefonicky: +421 903 706 166, +421 907 725 522.

23. Ak už mám architektonický návrh od iného architekta, môžem sa na vás obrátiť len kvôli výstavbe alebo musím mať návrh od Vás?

Máme záujem stavať rôzne stavby od rôznych architektov. Zásadne staviame stavby podľa realizačnej dokumentácie. Nevieme stavať domy „z hlavy“. Ak je k dispozícii len štúdia alebo projekt pre stavebné povolenie, vypracujeme realizačnú dokumentáciu, podľa ktorej budeme stavbu realizovať. Ak má investor realizačný projekt, často je potrebné ho upraviť a prispôsobiť našim technológiám, čo nám nerobí problém, nakoľko máme k dispozícii kvalifikovaný tím vlastných zamestnancov - projektantov a statikov.

24. Robíte aj rekonštrukcie starých drevostavieb?

Zatiaľ sme rekonštrukciu nerobili, ale nevidíme v tom problém. V prípade záujmu nás kontaktuje na info@staviamezdreva.sk.

25. Staviate aj katalógové domy?

Staviame, ale nie s takou radosťou ako domy, ktoré navrhneme klientovi na mieru. Treba si uvedomiť jednu dôležitú vec - ak by bolo možné zahrnúť do katalógového riešenia všetky požiadavky budúceho klienta, tak domy nestaviame, ale vyrába ich najbližšia automobilka. Každý človek je originálom s individuálnymi potrebami, nachádza sa v unikátnej životnej situácii a vyberá si jedinečné miesto pre svoj život. Katalógový dom jednoducho nie je naprogramovaný tak, aby zodpovedal individuálnym požiadavkám na bývanie.

26. Staviate domy na kľúč?

Áno, naše služby zahŕňajú všetky procesy stavby domu od prvotnej konzultácie, cez architektonický návrh, stavbu až po odovzdanie kľúčov. Oceňujeme, ak je klient aj naším partnerom, s ktorým máme spoločný cieľ - pekné a funkčné bývanie. Našim klientom jednoznačne odporúčame domy stavané na mieru, ktoré zohľadnia všetky ich individuálne potreby, nároky a predstavy.

27. Využívate pri stavbách len drevo alebo aj iné materiály?

Neradi používame termín „drevostavby“, lebo to v ľuďoch evokuje zrubovú konštrukciu. Pre našu prácu je lepší výraz montované stavby s využitím dreva ako konštrukčného materiálu. Z uvedeného vyplýva, že pri našich stavbách sa bez iných materiálov nezaobídeme.

28. Akú technológiu používate pri výstavbe?

Staviame stĺpikovou konštrukciou, známou tiež pod americkým názvom two by four. Z tejto konštrukcie najčastejšie vyrábame panely. Používame tiež CLT panely, čo sú veľkoplošné panely z krížom lepených dosiek, ale aj tyčové prvky z lepeného lamelového dreva na stavbu skeletových konštrukcií. Vyrábame priehradové väzníky na prestrešenie rozponov až do 30 metrov a tiež väzníky so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Používame aj iné konštrukčné systémy od iných výrobcov, napríklad ECOCOCON či LIGNOTREND. Možno povedať, že technológiu výstavby prispôsobujeme požiadavkám stavebníka a architekta.

29. Kde si môžem pozrieť ukážky vašej práce? 

Ukážky našej práce nájdete na našom webe - http://staviamezdreva.sk/postavili-sme-planujeme alebo na našom blogu, kam postupne pridávame spoločné realizácie pod jednou značkou. V prípade záujmu o kompletné portfólio oboch firiem (Pokorny architekti / Kontrakting) nás neváhajte kontaktovať na adrese info@staviamezdreva.sk.

30. Kto stojí za platformou Staviame z dreva?

Spoločnú značku Staviame z dreva založili v roku 2017 dve dlhoročne pôsobiace firmy: Kontrakting - stavebná firma, ktorá má na svojom konte vyše 20 rokov skúseností a viac ako 7000 spokojných zákazníkov a architektonický ateliér pavol pokorny | pokorny architekti s rovnako vyše 20 ročnými skúsenosťami a realizáciami oceňovanými na domácej aj medzinárodnej scéne. Spojením týchto dvoch firiem vzniká unikátna platforma, ktorá Vám vďaka úzkej spolupráci architekta s konštrukčnou firmou zabezpečí ten najlepší výsledok. Ďalším cieľom je edukácia verejnosti o jednoznačných výhodách stavieb z dreva.