Čo všetko je potrebné brať do úvahy pri montáži priehradových väzníkov?

Čo všetko je potrebné brať do úvahy pri montáži priehradových väzníkov?

Čo sú priehradové väzníky a ako predísť chybám zo strany projektanta, sme vysvetlili už v predošlom blogu. Tentokrát si povieme viac o možných chybách, ktoré môžu vzniknúť pri procese od manipulácie k samotnej montáži priehradových väzníkov - alebo inak - väzníkových krovov. Okrem iného je nesmierne dôležitý aj výber spoľahlivého dodávateľa s kvalifikáciou. Takéto kroky pomáhajú k redukcii chýb a k spokojnosti klienta.

Ako prebieha správna manipulácia a transport priehradových väzníkov?

Väzník je rovinná konštrukcia, ktorá je vo svojej rovine veľmi pevná a odolná. Samotný väzník je pri pôsobení síl mimo jeho roviny náchylnejší na poškodenie. Preto je nutné pri manipulácii s ním zaobchádzať tak, že zaťaženie bude pôsobiť iba v jeho rovine. Väzník sa nesmie dvíhať v horizontálnej polohe a takisto sa v takejto polohe nesmie prevážať. Toto pravidlo platí aj pri samotnej stavbe, kedy nesmie byť uložený ležmo na nerovnom podklade. Z toho vyplýva, že sa môže dvíhať iba zavesený za horný pás. Ak ide o väčšie rozpony, tak prostredníctvom váhadla.1JPG

2jpg

Ako prebieha samotná montáž?

Väzníky musia byť priebežne zavetrované tak, že z nich v podstate vytvárame postupne 3D konštrukciu, teda priestorovú priehradovú konštrukciu. Táto konštrukcia musí byť od samého začiatku priestorovo stabilná. Ak tak nie je a na väzník pôsobí väčšia sila mimo jeho roviny, väzník stratí stabilitu, vybočí z roviny a jeho nosnosť výrazne klesne. Tým pádom sa zaťaženie zo strechy prenáša aj na susedné prvky, ktoré sa preťažia a celá konštrukcia môže skolabovať.

Stabilita konštrukcie je spravidla popísaná v dokumentácii pre stavebné povolenie. Táto dokumentácia však nejde do podrobností. Preto by mala byť podrobne vyriešená v realizačnej alebo v dodávateľskej (montážnej) dokumentácii. V nej musí byť jasne definované, ako je stabilita jednotlivých väzníkov, ale aj celej konštrukcie zabezpečená - či sú tam vystužovadlá v rovine strechy, v rovine podhľadu, či sú použité napínacie pásky, či ondrejské kríže alebo priestorové stuženie pozdĺžnymi latami. Najčastejšie je použitie kombinácie týchto prvkov a v prípadoch veľkých rozponov aj všetky systémy súčasne.

Poruchy z nestability sa môžu pri naplnení okrajových podmienok zaťaženia prejaviť pohybom celej konštrukcie sprevádzaným zvukovými efektami, môže dôjsť k strate stability vybočením väzníkov, ktorá môže skončiť kolapsom konštrukcie.

3jpg

Na aké ďalšie chyby pri montáži treba dať pozor?

  • väzníky s jednostrannou konzolou alebo nesymetrické väzníky sú namontované naopak

  • priamopásové väzníky sú namontované horným pásom dolu

  • väzníky navrhnuté s vnútornou podporou sú namontované mimo podporu

  • zdvojené alebo strojené väzníky nie sú spojené alebo sú spojené nedostatočne

  • použitie nesprávnych závesov medzi väzníkmi

  • väzníky sú uložené na inom mieste ako predpisoval projekt

  • nie je dodržaná osová vzdialenosť

  • nedovolené úpravy väzníkov, skracovanie a zoslabovanie prvkov väzníkov v rozpore s projektom úpravy väzníkov bez predchádzajúceho súhlasu statika


4JPG

Častým nedostatkom môže byť aj nesprávne a nedostatočné kotvenie k podkladnej konštrukcii a tiež nedostatočná pevnosť podkladnej konštrukcie, napr. betónového venca.

Ďalšou častou chybou je umiestnenie konštrukcie do nevyhovujúceho prostredia. Nesprávne zhotovená strecha ako celok môže mať za následok, že v jej konštrukcii – tam, kde sú umiestnené väzníky – dochádza ku kondenzácii vodných pár.

5jpg

Vypočujte si viac o tejto problematike, aj o tom, na čo presne si dávať pozor pri výbere dodávateľa, v  3.časti podcastu o priehradových väzníkoch.  

6JPG

Zaujíma vás viac informácií o priehradových väzníkoch? Vypočujte si aj 1. diel podcastu s Ivanom Kolárikom, konateľom spoločnosti Kontrakting - o základných informáciách, definíciách a histórii priehradových väzníkov na Slovensku, rovnako aj 2.diel podcastu o chybách, ktoré môžu nastať pri nedbalom zaobchádzaní s priehradovými väzníkmi. Ak potrebujete poradiť v oblasti väzníkových krovov, odporúčame osloviť spoločnosť Kontrakting.Máte záujem o realizáciu stavby z dreva? Máte pozemok a potrebujete skonzultovať projekt? Premýšľate o stavbe z dreva a neviete sa rozhodnúť?

Kontaktujte nás!

Konzultujeme aj realizujeme.

Tím Staviame z dreva.sk