PREČO SI VYBRAŤ STAVBU Z DREVA

Zahorska-0208jpg  

Slovensko a slovenské ľudové staviteľstvo má dlhoročné skúsenosti so stavbami z dreva. V minulosti sme patrili k rozvinutým krajinám a v množstve zachovaných stavieb, v kvalite ich architektonického a konštrukčného spracovania nezaostávame za inými európskymi krajinami.  Prirodzeným inštinktom a skúsenosťami začali ľudia využívať drevo ako kvalitný stavebný materiál.

Drevo je na dotyk príjemné, má schopnosť pohlcovať škodlivé látky z prostredia  a tiež regulovať vlhkosť v objekte, príjemne vonia, má nenapodobiteľný vzhľad a nízku tepelnú absorbciu.

Napriek histórii a tradícii sa v minulom storočí postupne na našom území ustupovalo nielen od výstavby kompletných stavieb z dreva, ale aj od používania drevených konštrukčných prvkov. Primárne bola za touto skutočnosťou aj ekológia a ochrana lesov, ktoré boli po kalamitách koncom 19. storočia a začiatkom 20. postupne vysádzané ako najmä smrekové monokultúry.  Smrek sa síce dožíva 200 – 300 rokov, ale jeho plytká koreňová sústava často nedokáže zabezpečiť stabilitu odrasteného vysokého a ťažkého kmeňa, pokiaľ nie je chránený rozložením terénu alebo okolitým porastom iných odolnejších drevín.

HNCK0614jpg


Tak bolo len otázkou času, kedy v smrekových lesoch zasiahne príroda a pokúsi sa obnoviť stáročnú rovnováhu v podobe zmiešaných lesov. Pestovanie lesa a jeho využívanie na aktivity a aj potreby človeka by malo mať svoje zákonitosti, ktoré budú tie prírodné rešpektovať. Iste nemôžeme súhlasiť s holorubmi a chemickou deratizáciou prírody. Treba sa zmieriť s tým, že z prírody si budeme môcť zobrať len to, čo nám táto dovolí.

Drevo ako konštrukčný stavebný materiál, je snáď s výnimkou hliny, najekologickejším materiálom...

...ak ho porovnávame s oceľou, kovmi, cementom a betonárskymi výrobkami. Drevo má zápornú bilanciu emisií a CO2. Znamená to, že počas svojho životného cyklu, vďaka obdobiu rastu, keď pohltí obrovské množstvo škodlivín, kompenzuje ich tvorbu pri spracovaní, zabudovaní a likvidácii. Vďaka tomuto faktu a trvalej obnoviteľnosti možno aj rozumnú výstavbu z dreva považovať za priateľskú k životnému prostrediu.

DSC08712jpg


Energiu šetriace drevo  v kombinácii s tepelnoizolačnými materiálmi dokážu ušetriť obrovské množstvo energie určenej na vykurovanie. Súčasná úroveň poznatkov v statike, stavebnej fyzike, v problematike ochrany pred požiarmi a šírením ohňa, spolu s prirodzenými vlastnosťami dreva a jeho vplyvom na životné prostredie, predurčujú tento materiál na široké využitie v stavebníctve. Rýchla a suchá výstavba zvyšuje komfort užívania objektov už od prvých chvíľ po nasťahovaní. Obyvatelia domov postavených na báze drevených materiálov si pochvaľujú bývanie a pobyt v takýchto stavbách.


Správne navrhnutý a postavený dom z drevených materiálov si postupne získava obľubu a pozíciu, ktorú stratil pri nástupe energeticky nesmierne náročnej ocele, betónu a keramiky.


 
Novinky a zaujímavosti o stavbách z dreva