STAVIAMEZDREVA.SK – 02_DREVENICA

Slovo architekta (namiesto klienta)

Ked sme sa prvý krát stretli kvôli ich novému domu, povedali stručne "chceme drevenicu". Strohé vyjadrenie nechceli nijako podrobnejšie komentovať, domnievali sa, že pod pojmom "drevenica" je všetko jasné tak laikom ako aj profesionálom. Plošné a funkčné parametre odbili slovami „bežný štandard s troma spálňami, nič extra“. Ostal som trocha v pomykove, kedže som zvyknutý zadania s klientami v niekoľkých etapách postupne do hĺbky spoločne formulovať a upresňovať. Spomenul som si, že niečo podobné sa mi prihodilo pred pár rokmi, keď moji budúci klienti nosili katalógy domov z opracovanej guľatiny a vehementne sa dožadovali, aby som ich budúci dom navrhol v štýle kanadského zrubu. Za šťastnú súhru všetkých okolností považujem (detaily procesu by vydali na román), že výsledkom tejto spolupráce bol nakoniec doma aj v zahraničí publikovaný a oceňovaný Víkendový dom v Nosiciach. Keď som však túto stavbu terajším klientom nadšene a s hrdosťou ukazoval, len odmietavo krútili hlavou, že nič podobne avantgardné teraz odo mňa nečakajú a nechcú. Vraj keď necítim „spirit“ klasickej drevenice, mám to nechať tak.

07Ajpg

Slovo architekta

Slovenské drevenice sú zvláštny fenomén. Nosíme v srdci ten sladkonostalgický pocit spojený s vôňou čerstvo napečeného chleba, či s teplom rozpálenej pece po dni strávenom vonku na lyžiach. Všade, kam sa oči pozrú, drevo, sem tam črpák alebo vyrezávaná valaška. Počas týždňovej dovolenky v poriadku, ale ako trvalé bývanie? V ďalších rozhovoroch s klientom sa nám predsa len podarilo krok za krokom rozkryť komplexnosť motivácie stojacej za ambíciou bývať v drevenici, ktorá by sa dala stručne zhrnúť do sloganu „rozum a cit“. Na stránke racionálnej stojí nepopierateľný benefit stavieb z dreva – rýchlosť výstavby, udržateľnosť a energetická efektívnosť. Na stránke emocionálnej stála spoločná rodinná minulosť spojená s týmto druhom stavieb, láska k folklóru a v neposlednom rade budúca lokalita stavby, v ktorej je drevenica až emblematicky charakteristickým stavebným druhom. Princíp „rozum a cit“ sa stal základom pre architektonický koncept (i keď mne ako autorovi sa zdá, že aplikovaním princípov moderného staviteľstva z dreva ide o princíp „rozum a rozum“:). Jednoloďová dispozícia s dôsledným delením dennej a nočnej časti je aktualizovanou odpoveďou na pôdorys pôvodnej drevenice z konca 19. storočia. Prestrešenie je čiastočnou (ale len objemovou a materiálovou, nie konštrukčnou) citáciou, funkčný a dizajnový upgrade spočíva v pretiahnutí prestrešenia ponad gánok, ktorý obsluhuje celú stavbu kolom dokola v naplnení požiadavky klientov, aby bolo možné do každého priestoru domu vstupovať samostatne z exteriéru. Šindeľ je v exteriéri aplikovaný nielen na pokrytie strechy, ale použitý aj ako fasádny materiál (na stenách severne orientovaného servisného traktu). Môj návrh vyriešiť sklad pri dome vo forme oceľového kontajnéra bol klientami zo začiatku ponímaný ako vtip. Zdá sa však, že extrémny kontrast architektonických a stavebných princípov bude akceptovaný ako vizuálny (a mentálny) prostriedok podčiarkujúci nadčasovosť konceptu drevenice.

05Ajpg

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.
Tím Staviame z dreva.sk