Dolné Rakúsko

Prirodzene regulovaný rast dolnorakúskych miest je garanciou udržateľného rozvoja sídiel. Samozrejmým a predpokladaným výsledkom jasnej vízie lokálnych samospráv o raste toho ktorého mesta je vytváranie kvalitných území pre bývanie so zodpovedajúcou infraštruktúrou. Benefity tohto prístupu objavili po roku 1989 aj obyvatelia Bratislavy, a tak spolu s domácimi Rakúšanmi vytvárajú neopakovateľný a jedinečný mix v mestách a dedinách spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

V podobnom kontexte sa udial aj príbeh tohto domu. Dom sa nachádza na parcele typickej pre v súčasnosti developované územia, výmera cca 700 m2, orientácia sever/juh – ulica/dvor. Pre návrh priestorového konceptu boli určujúce nasledovné faktory – stavebne obsadené obe susedné parcely (na západnej strane rodinným domom s garážou na hranici nášho pozemku a na východnej strane rodinný domom, ktorého hlavné okenné otvory a exteriérové priestory boli orientované smerom k nášmu pozemku) a severný spád nášho pozemku s výškovou diferenciou cca 1,5 – 2,0 m od úrovne komunikácie.

_MG_8191_resizejpg

Náš návrh limitujúce podmienky zapracoval do architektonického konceptu tak, že hmotu prízemia (garáž + denná časť domu) sme orientovali lineárne s priamym napojením na susednú garáž na hranici parciel s podporením držania línie uličnej čiary. Na prízemí má náš dom do ulice (na sever) len kontaktné okno z kuchyne a hlavnú presklenú stenu do záhrady (na juh), smerom k obom susedom po stranách (východ a západ) nemá žiadne okenné otvory. Orientovať nočnú časť na poschodí výlučne na juh do záhrady považujeme štandardne (z hľadiska udržania teplotnej pohody) za chybu, preto sme hmotu poschodia voči prízemiu otočili o 90 stupňov. Benefitom je východné slnko svietiace ráno do oboch spální. Vizuálnu ochranu spální na poschodí pred domom na východnej parcele sme docielili vytvorením strešnej terasy na priľahlej východnej strane a vytiahnutím atikových múrov na zodpovedajúcu výšku, čím sme nahradili zábradlie a dosiahli potrebnú intimitu. V suteréne domu sa nachádza spoločenská miestnosť, strojovňa, sklad a hygienické zázemie.

Dom je realizovaný ako montovaná drevostavba s mernou potrebou tepla na vykurovanie 30 kWh/m2/a. Suterén je realizovaný z monolitického železobetónu.

1NP_Aajpg

 • Identifikačné údaje

 • Názov: Rodinný dom
 • Miesto: Dolné Rakúsko
 • Autor: Pavol Pokorný | Pokorny architekti s.r.o.
 • Spolupráca: Mária Šmilňáková, Martin Bujna
 • Hlavný dodávateľ: Fordom s.r.o.
 • Realizátor: Fordom s.r.o.
 • Investor: súkromná osoba
 • Realizácia: 2014
 • Zastavaná plocha: 175 m2
 • Podlažná plocha: 280 m2
 • Autor fotografií: Daniel Veselský
 • Vizualizácie: archív autora
Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.
Tím Staviame z dreva.sk