Takto sme stavali - strecha rodinného domu vo Vrbovom

Takto sme stavali - strecha rodinného domu vo Vrbovom

V rámci série Takto sme stavali by sme vám chceli predstaviť rodinný dom vo Vrbovom, na ktorom sme za stavebnú spoločnosť Kontrakting realizovali komplikovanejšiu strešnú konštrukciu. 

Strecha rodinného domu má zložitý tvar. Dodávateľ strechy dal preto dohromady tím zložený z členských spoločností Cechu strechárov Slovenska, ktorý bol schopný túto náročnú úlohu zvládnuť.

1ajpg

Oblúkové prvky boli podľa výrobnej dokumentácie (spracovanej projektantmi Kontraktingu) vyrobené u výrobcu lepeného lamelového dreva.

1bJPG
2JPG
3JPG

Konštrukcia hlavného krovu je zhotovená v dvoch výškových úrovniach. Časť s vežičkou je v jednej výškovej úrovni a druhá časť je o 500 mm nižšie. Na vonkajšom oblúku pravej strany krovu je vytvorený oblúkový vikier, tzv. volské oko. Na konštrukciu hlavného krovu nadväzuje konštrukcia prestrešenia časti stropnej dosky zo strany átria. Konštrukcia krovu je navrhnutá a vyrobená z drevených prvkov sedlového tvaru s oblúkovou spodnou pásnicou - hambálkom (do tzv. väzby). Tieto prvky sú navzájom spájané samoreznými skrutkami. Konštrukcia je vyrobená z lepeného lamelového dreva triedy pevnosti GL24h a reziva KVH triedy pevnosti C24. Prvky krovu sú pevne prichytené k pomúrniciam, a tak vytvárajú statickú schému podpory: pevná – pevná, pričom spodná stavba bola na toto uloženie prispôsobená, aby bola spôsobilá zachytiť vodorovné sily v uložení krovu. Nižšia časť - konštrukcia prestrešenia krovu s presahmi ponad fasádu - je vyrobená z reziva KVH triedy pevnosti C24. Konštrukčné nosné prvky sú navrhnuté v programe Nexis.

Použitý materiál: hlavný krov je z väčšej časti zložený z väzieb, ktoré tvoria krokvy, stĺpik, spodná oblúková krokva v profile 160/180 mm. Krokvy a stĺpik sú z materiálu KVH, spodná oblúková väznica je z lepeného lamelového dreva BSH. Pomúrnice sú buď priame prvky z BSH ale z oblúkového lepeného lamelového dreva 160/120 mm. Úžľabné krokvy sú z BSH 160/240 mm. Na prepojenie nižšej a vyššej časti krovu je použitá vrcholová väznica z BSH 180/480 mm, ktorá je tiež potrebná na podopretie nárožia a úžľabia striech. Konštrukcia prestrešenia: krokvy, pomúrnica, vzperky sú z materiálu KVH. Sklon hlavnej strechy je 35 °, sklon strechy prestrešenia cca 15 °. Rozostup väzieb na ľavej časti strechy je cca 0,9 m. Rozostup väzieb pri okape na vonkajšom oblúku je 1,2 m a na vnútornom cca 0,35 m.

Stavba je náročná z dôvodu zložitého tvaru pôdorysu. Je tam kombinácia priamych a oblúkových prvkov, ktoré vytvárajú jeden celok. Konštrukčne sme projekt riešili v 3D programe „SEMA“. Z programu SEMA boli následne exportované výstupy na CNC stroj (Hundegger). Presnosť opracovania na CNC stroji je ±1 mm. Konštrukcia sa takto opracovaná následne montuje ako veľmi presná skladačka. Doba projektovania tohto krovu bola niekoľko násobne väčšia ako pri štandardných krovoch, ale výsledok rozhodne stojí zato.

4JPG5JPG
6JPG
7JPG
8JPG
9JPG
10JPG
11JPG
12JPG

V krove sa vyskytuje 17 typov väzieb.

13JPG
14JPG

Najkomplikovanejším detailom bolo vrcholové spojenie všetkých krokiev vežičky.  

V dielni sme pripravili všetky priame prvky, ktoré sa dali opracovať na CNC stroji. Nasledovalo samotné strojné opracovanie a na prvkoch boli zhotovené všetky potrebné úpravy - zrezy, čapy, dlaby a osedlania v mieste pomúrnic a oblúkového spodného pásu. Na stavbe sa len upravila dĺžka krokiev v prieniku spodnej strechy a pravej hornej strechy. Opracovanie oblúkových prvkov bolo vytvorené vo výrobe. Celé väzby sa spojili vo výrobe a z výroby odchádzali ako jednotlivé kusy (väzníky) ktoré sa montovali priamo na stavbe.

V montážnom štádiu sa jednotlivé väzby zavetrovali krížmi. Definitívna stabilita konštrukcie je zabezpečená plnoplošným debnením, ktoré v súčinnosti s väzbami uloženými na pevných podperách vytvára stabilnú, priestorovo tuhú konštrukciu.

Krov je osadený na železobetónových vencoch a prekladoch. Konštrukcia krovu je cez pomúrnice kotvená do železobetónov pomocou závitových tyčí a chemických kotiev.

Celý horný krov je pohľadový, pohľadový je aj presah spodného krovu mimo pôdorysu objektu rodinného domu.

Jednotlivé konštrukčné drevené prvky boli dodávané bez povrchovej úpravy.


15JPG
15aJPG
16jpg

Po namontovaní nadkrokvovej izolácie a kontralát na strechu bolo potrebné čo najpresnejšie vytvoriť oblúky v tvare a detailoch strechy ako podklad pre pálenú krytinu.

Tvar bol vytvorený latami umiestnenými na kontralatách. Na laťovanie bolo namontované celoplošné debnenie. Po dosiahnutí „mäkkých tvarov“ na celej streche sa pristúpilo k pokrývaniu škridlou Tondach Bobrovka. O náročnosti pokrývačských prác svedčí aj skutočnosť, že z použitých 18 000 kusov škridly bolo nutné 12 000 kusov obojstranne píliť a zároveň aj skrutkovaním kotviť škridlu na debnenie. Škridla sa montovala ,,šupinovým ukladaním“.  

17jpg
18jpg
19JPG
20JPG
21JPG
22JPG

Strecha získala doteraz tieto ocenenia:

  • Medzinárodná strechárska federácia IFD AWARD 2017 Viedeň

  • Cena čestného predsedu CSS v súťaži Absolútny víťaz ocenených striech v každoročnej súťaži Strecha roka v rokoch 2002 – 2016, kategória Strecha rodinného domu

  • I. miesto v súťaži CSS Strecha roka 2015 v kategórii Šikmá strecha

  • Cena čestného predsedu CSS v súťaži CSS Strecha roka 2015 v kategórii Strecha rodinného domu

  • II. miesto v súťaži CSS Strecha roka 2015 v kategórii Remeselná práca


23jpg
24jpg

Priebeh stavby si môžete pozrieť aj na tomto videu: 


25jpg
26jpg

27jpg

Návrh a realizácia: 

Autor: Ing.arch. Marcel Zachar 
Hlavný dodávateľ strechy: GIT, s.r.o. Vrbové
Dodávateľ drevenej nosnej konštrukcie: Kontrakting stavebné montáže s.r.o. (KSM)
Výrobná dokumentácia: Ing Jozef Perďoch KSM
Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník KSM
Dodávateľ strešného plášťa:
GIT, s.r.o. Vrbové
Strechy Dobrík, s.r.o. Liptovské Sliače

28jpg
39jpg

--

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk