Takto sme stavali - strecha Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková v Korni

Takto sme stavali - strecha Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková v Korni

1jpgVzhľadom na to, že kaplnka Panny Márie nárastom návštevnosti Živčákovej kapacitne prestala postačovať, vznikla myšlienka výstavby kostola s potrebnou kapacitou. Prípravných prác a aj neskôr celého manažmentu stavby a dozoru sa ujal správca farnosti Korňa, dekan Ivan Mahrík. Kľúčovým rokom sa stal rok 2008, kedy v septembri Mons. Tomáš Galis, biskup novovzniknutej Žilinskej diecézy, povolil stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením. Už v októbri toho istého roka slávnostne posvätil základný kameň stavby kostola a stavba oficiálne mohla začať. Autorom návrhu i spracovateľom projektu nového kostola bol Ing. arch. Marián Goč.1cjpg1ejpg1gjpg1hjpg

Zadanie bolo pre nás výzvou. Až na stretnutiach s architektom sme sa dozvedeli jeho konkrétnu predstavu o streche. Ideou architekta bola strecha, ktorá má v pôdoryse tvar štvorlístka, vytvorený štyrmi samostatnými strešnými rovinami. Pri nepravidelnom pôdoryse je to náročné goniometrické zadanie. Precízna práca geodetov a našich projektantov vyvolala potrebu rektifikačnej úpravy už pripravenej stavby v uložení niekedy aj viac ako ± 50 centimetrov. Podarilo sa.

2jpg4jpg5jpg7jpg

Druhým problémom bol transport dlhých lepených nosníkov po lesnej kľukatej ceste do blízkosti stavby. Následne bolo treba vyriešiť výškovú dopravu z miesta manipulačnej plochy po potrebných úpravách nosníkov na miesto uloženia. Počiatočné nadšenie z helikoptéry spadlo na bod mrazu po zistení ceny transportu. Nakoniec sa riešenie našlo. Z kamiónov bol náklad lepených nosníkov zložený v obci Korňa. Z medziskládky v Korni sme vozili nosníky po jednom - dvoch kusoch na krátkom klaničiaku určenom na transport guľatiny z ťažko prístupného terénu. Klaničiak sa dostal do blízkosti stavby na manipulačnú plochu, kde sme nosníky upravili, namontovali na ne potrebné kotviace prvky a pomocou troch žeriavov v rade sme ich uložili na pripravené podpery.

6jpg8jpg9jpg10jpg
Po siedmych rokoch od začiatku výstavby bol Kostol Panny Márie Cirkvi 4. októbra 2015 slávnostne konsekrovaný žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom.

Slávnosť, ktorú pripravil Biskupský úrad v Žiline a Farnosť Korňa sa začala v Kaplnke Panny Márie, ktorá je od nového kostola vzdialená približne 700 metrov. Po úvodných bohoslužbách sa sformovala procesia a spolu s ostatkami svätých Andreja - Svorada a Benedikta, svätého Jána Pavla II., svätej Márie Goretti a blahoslavenej sestry Zdenky smerovala k novému chrámu. Po prevzatí kľúčov od nového kostola nasledovala slávnostná svätá omša. V závere svätej omše boli podpísané listiny na pamiatku posviacky a vyslovené slová vďaky a uznania pre tých, ktorí sa o výstavbu chrámu najviac zaslúžili. Na slávnosti konsekrácie chrámu sa zúčastnilo asi 15 tisíc pútnikov.13jpg15jpg15ajpg18jpg19jpg

Investor: Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Korňa

Autor: Ing. arch. Marián Goč

Hlavný dodávateľ: Stavospol, spol. s r.o.,Turzovka

Dodávateľ drevenej nosnej konštrukcie strechy: Kontrakting stavebné montáže,  spol. s r.o.,

Výrobná dokumentácia: Ing. Juraj Pečeňanský

Vedúci montáže: Jozef Ďurana


Dispozičné riešenie chrámu:

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE: NOCOVNE, PREDAJŇA, WC

1NPjpg

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

HLAVNÁ LOĎ KOSTOLA
SPOVEDNICE
SAKRISTIA

2NP-1jpg

3. NADZEMNÉ PODLAŽIE

CHÓR
KAPLNKA SV. JOZEFA

3NPjpg

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk

21ajpg22ajpg23ajpg

Zdroj:
https://www.zivcakova.sk/chram-panny-marie/