Takto sme stavali - mostíky Liesek, Hladovka, Suchá Hora

Takto sme stavali - mostíky Liesek, Hladovka, Suchá Hora

Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – mostíky Liesek, Hladovka, Suchá HoraLiesek 1jpgProjektant: Ing. arch. Marián Goč

Hlavný dodávateľ Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o.

Dodávateľ drevených konštrukcií: Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.

- Výrobná a montážna dokumentácia: Ing. Pavol Vojtuš, Ing. Jozef Perďoch

- Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník

Krásne výhľady, altánky – odpočívadlá každých 3-5 km, jasná orientácia, občerstvenie, voda z prameňa, nové mosty, lávky,... 

Tento novootvorený „okolotatranský cyklozázrak” začína v Nowym Targu (v Novom Targu) a končí v Trstenej. Je vybudovaný na trase starej železnice z Rakúsko-Uhorska (vybudovanej v rokoch 1899 – 1902) a spájala Galíciu a Horné Uhry. Bola spojkou na budovanú Košicko – bohumínskú železnicu. 
Hladovka - montáž mosta
Hladovka mont 1JPGHladovka mont 2JPGHladovka mont 3JPG

Trasa cesty ponúka krásne, široké panorámy, najmä veľmi dobre viditeľných Tatier. Neďaleko obce Liesek (Liesek Háje) je vyhliadkový bod s pohľadovou mapou, na ktorej sú označené s názvami tatranské vrchy. Pri odpočívadle sa trasa cesty spája s Oravskou cyklomagistrálou, označenou červenými značkami; keď odbočíme doľava a pôjdeme na juhovýchod, dorazíme cez Vitanovú do Oravíc (15,5 km) a ďalej do Zuberca (25 km). Cesta okolo Tatier obchádza dedinu Liesek a pokračuje smerom do Trstenej. Pred samotným mestom musíme prejsť popod viadukt a ďalej mostom cez Oravicu, trasa pokračuje pozdĺž ľavého brehu rieky až ku križovatke s cestou č. 59 do Chyžného. Tu sa cesta okolo Tatier končí, do centra mesta (450 m) môžeme dôjsť po Bernolákovej ulici. Na konci asfaltovej cyklotrasy môžeme opätovne vojsť na Oravskú cyklomagistrálu, ktorou prídeme k Oravskej priehrade a do Námestova (12,5 km), tu musíme odbočiť doprava a prejsť mostom cez Oravicu.

Liesek -montáž mostaLiesek mont 1JPGLiesek mont 2JPGLiesek mont 3JPGLiesek 2jpg

Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a skvalitnenie podmienok cestovného ruchu, sprístupnenie unikátnych miest, lokálnych prírodných krás, kultúrnych a historických pamiatok na oboch stranách hranice, ktorých dostupnosť je v súčasnej dobe obmedzená alebo zanedbateľná. Okrem toho má cesta slúžiť v rámci aktívnej turistiky, má byť šetrná k životnému prostrediu a má podporiť zdravé trávenie voľného času. Cesta okolo Tatier prechádza regiónmi Spiša, Podhalia, Oravy a Liptova v bezprostrednej blízkosti mnohých a rôznych atrakcií a zaujímavostí. O jej atraktivite svedčí blízkosť niekoľkých národných parkov, lokalít so zaujímavými prírodnými krásami, množstvo historických pamiatok, turistických atrakcií, atď. 

Suchá Hora - montáž mostaSuch Hora 1 montjpgSuch Hora 2 montjpgSuch Hora 3 montjpgSuch Hora 4 montjpg

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk


Zdroj: http://poprad.dnes24.sk/z-noveho-targu-do-trstenej-na-bicykli-nova-cyklotrasa-na-vlastnej-kozi-21271...
http://www.cestaokolotatier.eu/sk/175/cyklotrasa
http://www.trstena.sk/historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier-i-etapa/mid/308016/md0/3/md1/2017/.html