Takto sme stavali - KAŠTIEĽ GBEĽANY

Takto sme stavali - KAŠTIEĽ GBEĽANY

1   foto Rheinzinkjpg
Foto: Rheinzink

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA:

Ing. arch. Viktor Šabík

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKEJ ČASTI:

Ing. Janka Solárová, SOLARINTEGRA, autorizácia SKSI

INTERIÉR

Ing. Katarína Fialová, DEEP DESIGN

PROJEKTANT ODBORNEJ ČASTI

Ing. Janka Solárová, SOLARINTEGRA, autorizácia SKSI

HLAVNÝ ZHOTOVITEĽ: 

RBR, s. r. o.

HLAVNÝ STAVBYVEDÚCI

Ing. Peter Miho
ZHOTOVITEĽ DREVENÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A STRECHY:

Kontrakting stavebné montáže sro,

Kontrakting krov hrou sro

VÝROBNÁ A MONTÁŽNA DOKUMENTÁCIA:

Ing. Juraj Pečeňanský

Ing. Jozef Perďoch

Ing. Vladimír Butek

Ing. Pavol Vojtuš

STAVBYVEDÚCI:

Jozef Ďurana – nosné drevené konštrukcie

Michal Holeš – krytina

STAVEBNÍK: Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.1ajpg
Plocha pozemku 23 013,00 m2

Celková zastavaná plocha 1 749,00 m2

Celková podlahová plocha 6 134,00 m2

1x PP

2x NP hospodárska budova

4x NP kaštieľ

34 izieb, ubytovacia kapacita 70 lôžok, 24 prísteliek

Počet parkovacích miest: 451b foto Rheinzinkjpg Foto: Rheinzink 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Objekt kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bol rekonštruovaný a obnovovaný za účelom vytvorenia hotela vyššieho štandardu s welness zázemím, kongresovou sálou, salónikmi a gastroprevádzkami. Súčasťou komplexu je parkovisko pre hostí hotela a oddychové zóny v priľahlom anglickom parku.

Urbanistické riešenie rešpektuje v maximálnej možnej miere situáciu v danej lokalite, pričom vhodne dopĺňa aj funkčné komunikačné toky hotelového komplexu do menej exponovaného územia. Zásobovací a obslužný tok hotela je riešený od zadného vstupu do komplexu.1c foto Rheinzinkjpg Foto: Rheinzink  

Objekt kaštieľa je ponechaný v pôvodnom objeme a vonkajšom vzhľade. Je trojpodlažný s čiastočným suterénom. Suterén je využitý ako vináreň, na 1.NP sú umiestnené vstupné priestory hotela, spoločenská časť so salónikmi, ubytovacia časť a priestor na služby.Na 2. NP sa nachádzajú ubytovacie kapacity, rovnako ako v pôvodne nevyužitom podkrovnom priestore (dnes 3.a 4. NP). Pôvodná drevená konštrukcia manzardového krovu zostala viditeľná. V dvojpodlažnom podkroví sa nachádzajú mezonetové apartmány. Na časti plochy pôvodnej hospodárskej budovy vznikla novodobá prístavba a nadstavba, pričom zostáva v pôvodnej výške a členení. Hospodárska budova je trojpodlažná. Prepojením a dostavbou vzniklo uzatvorené nádvorie, ktoré rešpektuje pôvodné riešenie zdokumentované z roku 1864. Prízemie slúži na prepojenie s budovou kaštieľa. Na 2.NP hospodárskej budovy je kongresová sála s kapacitou do 200 osôb. V suteréne hospodárskej budovy sú skladové priestory, technológie bazéna a vírivky, kotolňa a zásobník na drevoštiepku, dve bowlingové dráhy, fitness, práčovňa a miestnosti pre masérov. Priestor medzi kaštieľom a hospodárskou budovou objemovo dopĺňajú prepojovacie trakty výškovo cez dve nadzemné podlažia. Sú z ľahkej drevenej rámovej konštrukcie s veľkoplošnými preskleniami. Z hľadiska urbanizmu dostavbou prepojovacích častí dochádza k prepojeniu pôvodného kaštieľa a hospodárskej budovy ako z hľadiska komunikačného, funkčného aj hmotového. Na prvom podlaží spojovacích traktov sa nachádza reštaurácia, kuchyňa so zázemím, lobby, bazén a wellness. Na druhom podlaží sú ubytovacie kapacity.1djpgDREVENÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Rekonštrukcia krovu pôvodného objektu:

Rekonštrukcia kaštieľa v Gbeľanoch – národnej kultúrnej pamiatky - prebiehala pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Projekt uvažoval so zachovaním pôvodného takmer tristoročného barokového krovu, ktorý však už nedokázal preniesť zaťaženie navrhovanej konštrukčnej skladby novej strechy. Nový krov je vytvorený z drevených dvojpodlažných rámov (KVH 100/280) spájaných oceľovými platničkami s prelisovanými hrotmi. Rámy majú rozpon 970cm. Táto nosná konštrukcia zostala schovaná v strešnom plášti a zachovaný pôvodný barokový krov je viditeľný v podkrovných izbách ako dekoratívna súčasť interiéru.2jpg3jpg4jpg5jpgVeža:

Bola na streche zosilnená tak, aby vydržala nadvihnutie a presun na zem. Na zemi bola opravená, prvky poškodené hnilobou a celý záklop boli vymenené. Následne bola vytvorená krytina z titanzinkového plechu, veža bola doplnená oceľovým roštom a osadená späť na strechu.

6jpg

7   foto Rheinzinkjpg

 Foto: Rheinzink

Hospodárska budova:

Celá pôvodná hospodárska budova bola z dôvodu dezolátneho stavu asanovaná. Na jej pôdoryse vyrástol nový objekt s replikou pôvodnej fasády zo strany nádvoria. Pôvodne navrhnutá väzníková pultová strecha bola v štádiu realizácie nahradená priznanými nosníkmi premenlivého prierezu (160/900 – 1200) z lepeného lamelového dreva. Na tejto nosnej konštrukcii bol vytvorený kompletný strešný plášť s krytinou z fólie PVC.16jpg17jpg18jpg19jpgSpojovacie krčky:

Moderná budova bola fyzicky prepojená s barokovou stavbou kaštieľa dvojpodlažnými spojovacími krčkami. Bol tak vytvorený kompaktný celok s dominujúcim nádvorím, zasadený do stáročného parku. Spojovacie krčky boli navrhnuté ako montovaná dvojpodlažná drevostavba s priznanými rámami z lepeného lamelového dreva so zaveseným, difúzne otvoreným obvodovým plášťom. V západnom spojovacom krčku je situované wellness a vo východnom reštaurácia. Na poschodiach sú umiestnené apartmány.8jpg9jpg10jpg11jpggbelany-kastiel-jd-213054-377jpg12jpg13jpg14jpg15jpg20jpg22 foto RheinzinkjpgFoto: Rheinzink

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk