Takto sme stavali - aquapark Tatralandia – Tatralandia Tropical Paradise

Takto sme stavali - aquapark Tatralandia – Tatralandia Tropical Paradise

IMG_3348JPGLiptovský Trnovec aquapark Tatralandia – Tatralandia Tropical Paradise

Autor: Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Dávid Goč

Hlavný dodávateľ: Riastav s.r.o.

Investor: Tatry Mountain Resort, a.s.

Statika: Ing. Fedor Beťko

Dodávateľ drevenej nosnej konštrukcie: Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.

- výrobná a montážna dokumentácia: Ing. Juraj Pečeňanský

- stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník


V snahe podstatne vylepšiť služby v Aquaparku sa investor rozhodol vybudovať nové priestory (I.etapa), prestrešiť existujúce bazény a doplniť niektoré funkcie v ich bezprostrednej blízkosti (II.etapa).

Architektonická kompozícia riešeného priestoru nadväzuje na hlavné motívy areálu a existujúcich objektov: voda – vodný svet – vodné plavidlá – pohoda – relax - odpočinok. Prestrešenie, ktoré bezprostredne naväzuje na hlavný prevádzkový objekt, evokuje tvar charakteristického prvku vodného sveta – mušle, ktorý umožňuje použiť na prestrešenie riešeného priestoru progresívne fóliové materiály, regulujúce priehľadnosť a priesvitnosť denného svetla. Autorom architektonickej koncepcie je Ateliér GAM, s.r.o. z Ružomberka – Ing. arch. Marián Goč a Ing. arch. Dávid Goč.
DSC_0666jpg

Hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvoria oblúkové nosníky z lepeného lamelového dreva uložené na železobetónových stĺpoch a šikmých vzperách. Tak je vytvorená strecha pôdorysných rozmerov 55 m zužujúca sa na 35 m, dlhá 58 m, prekrytá ETFE priehľadnou tepelnoizolačnou zdvojenou fóliou, vytvárajúca prestrešenie tvaru mušle. Zastavaná plocha viac ako 2 000 m² vytvára obostavaný priestor cca 30 000 m³. 16 kusov drevených nosníkov z lepeného lamelového dreva vzdialených od seba od 2,3 do 3,8 metra je medzi sebou v krajných poliach zavetrených oceľovými zavetrovacími krížmi. Štítové zavetrovacie nosníky zachytávajú sily od strešnej fólie. Stuženie konštrukcie strechy je tiež zabezpečené vodorovnými oceľovými horizontálami umiestnenými po celej šírke v desiatich miestach. Samotný drevený nosník je z výrobných, prepravných a montážnych dôvodov zložený zo štyroch segmentov. Konštrukcia je subtílna a umožňuje maximálne presvetlenie prekrytého priestoru. Šikmé vzpery prenášajú zaťaženie z hlavných nosníkov do železobetónových stĺpov. V mieste najväčšieho rozponu 30 m je do konzol vložená drevená „rámová vložka“, aby sa rozpon zmenšil na 18 m. Pri výpočte boli pri zaťažení snehom uvažované zmenšujúce súčinitele od teploty Ct a od topografie Ce (od odfúknutia snehu vetrom). Statický návrh konštrukcie vypracoval Ing. Fedor Beťko.
39B677DA0F6U0E0VlastnOpenGLBildjpg
Realizačnú dokumentáciu, výrobu a montáž drevenej nosnej konštrukcie zabezpečovali spoločnosti skupiny Kontrakting – KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. a Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. Realizáciu investor z dôvodu prebiehajúcej sezóny rozdelil do dvoch etáp. I. etapa prebehla v mesiacoch máj a jún 2012, boli vytvorené a nosníkmi z dvoch segmentov zastrešené nové priestory. Konštrukcia bola ukončená dočasnou drevenou stenou. Od septembra do novembra prebehla druhá etapa, v ktorej boli prekryté bazény konštrukciou nosníkov z tretieho a štvrtého segmentu, naväzujúcou na prvé dva segmenty z I. etapy.DSC_4263jpgDSC_0608jpgB0229586JPGTatralandia 11102012 IK 9JPG

DSC_2108_stitch-minjpg
Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk