Takto sme stavali - školská telocvičňa v obci Cífer

Takto sme stavali - školská telocvičňa v obci Cífer

V obci Cífer sme sa spolupodieľali na stavbe novej športovej haly - bude slúžiť žiakom základnej školy, miestnym športovým klubom a ďalším záujemcom o aktívne trávenie voľného času. Nová hala je v obci jednou z najočakávanejších investícií za posledné desaťročia.

Obec Cífer investovala do haly doteraz 1,6 milióna EUR, zatiaľ bez akejkoľvek štátnej dotácie, všetko to boli obecné peniaze. O novej športovej hale sa v Cíferi hovorilo už dlhšie, najviac sa jej dožadovali hádzanári, pretože hádzaná má v Cíferi sedemdesiatročnú tradíciu. Výhodou novej haly je jej umiestnenie pri základnej škole, čo výrazne zlepší aj podmienky pre telesnú výchovu školákov. Obyvatelia Cífera nechceli malú telocvičňu, ani žiadnu nevzhľadnú plechovú búdu, ale rozhodli sa pre moderný projekt, ktorého architektúra skrášlila obec. 

1JPG2jpg3jpg4jpg5jpg6jpg

Územie je tu rovinaté. Hmotovo-priestorové riešenie nadväzuje na vybudované objekty školy a rodinné domy. Vo finálnom riešení sa skladá z dvoch základných častí - z objektu telocvične a objektu hygienického zázemia telocvične. Riešenie vytvára nádvorie medzi hmotami školy a telocvične.

7jpg8jpg9jpg10jpg11jpg

Zvislý a horizontálny nosný systém v časti "športová hala" je navrhovaný jedenástimi drevenými dvojkĺbovými rámami. Osová vzdialenosť rámov je 4,8 m. Jednotlivé rámy sú tvorené stĺpmi s premennou šírkou v priereze a rôznou výškou. Vrchná priečla má tvar oblúku s vonkajšim polomerom 26,104 m. Tuhosť rámov zložených z týchto troch samostatných častí zabezpečujú rámové pevné spoje. Tieto rámy sú uložené na oceľových kĺboch kotvených na železobetónových  pätkách, spojené sú drevenými väznicami a oceľovými zavetrovacími prvkami. Pre výstuž a kotvenie fasádnych panelov sú navrhované drevené stenové paždíky. Strešná konštrukcia je tvorená drevenými nosnými prvkami a výplňovými sendvičovými panelmi, minerálnou izoláciou a fóliami. Drenená nosná konštrukcia je dimenzovaná na potrebnú požiarnu odolnosť 30 minút. Momentové styky lepených drevených rámov sú neviditeľné. Stabilita konštrukcie je zaistená pomocou stužidiel. Zavetrenie objektu je zabezpečené oceľovými tiahlami v troch moduloch.

12jpg13jpg14jpg15jpg

Strecha na oblúkovej časti haly je navrhovaná ako otvorená a odvetraná - v spodnej a vrchnej línii, krytina je hliníkový eloxovaný plech 0,7 mm spájaný stojatou drážkou. Odvod zrážkovej vody do zapusteného žľabu s exteriérovými zvodmi je taktiež z hliníkového plechu. Na hrebeni strechy bola navrhnutá odvetrávacia líniová oplechovaná komora s vetracími otvormi. 


16jpg17jpg18jpg20jpg21jpg22jpg

Športová hala je vytvorená ako jeden priestor, ktorý obsahuje športovú plochu a hľadisko pre cca 240 návštevníkov. Športová plocha má rozmer 40 x 20 m, čo je plocha hádzanárskeho ihriska, ktorá môže byť využívaná na halový futbal, basketbal, volejbal a podobne. Výška športovej haly nad hracou plochou je minimálne 8 m. Je tu vytvorená možnosť priameho prepojenia telocvične s exteriérom.

23jpg24jpg
25JPG

Autor: Ateliér DV, s.r.o. Ing. arch. Pavel Ďurko

Investor: obec Cífer

Generálny dodávateľ: KAMIPROFIT, s.r.o. Bratislava

Dodávateľ drevenej konštrukcie a kompletnej strechy: Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. Žilina

Výrobná dokumentácia: Ing. Vladimír Butek – statika, Ing. Jozef Perďoch – konštrukcia

Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník, Michal Holeš

26JPG27jpg

--

Prečítajte si viac informácií o montovaných stavbách z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk