Prečo je dôležité mať kvalitnú strechu nad hlavou?

Prečo je dôležité mať kvalitnú strechu nad hlavou?

 Keby sa vás niekto spýtal, čím sa vyznačuje dobrá stavba, pravdepodobne by ste odpovedali, že musí stáť na pevných základoch. Asi len málokto by na prvú odpovedal, že znakom dobrej stavby je kvalitná strecha. A pritom - mať dobrú strechu nad hlavou je rovnako dôležité. Presne o tejto téme porozprával v Rádiu Regina Ing. Ivan Kolárik zo stavebnej skupiny Kontrakting. Priblížil, aká má byť dobrá strecha, akú veľmi podstatnú úlohu zohrávajú pri stavbách realizačné projekty striech a vysvetlil, že nájsť dobrého strechára je dnes už veľká vzácnosť.  Pán Kolárik je na slovo vzatý odborník, nakoľko je aj spoluzakladateľom Cechu strechárov Slovenska

1bd0b9b7-6efd-4ec1-aa4a-f80cfdb7c0c3JPG

Cech strechárov Slovenska
 Dôvodom založenia Cechu strechárov Slovenska v roku 1997 nebolo to, že by tesárstvo ako remeslo bolo ohrozené, práve naopak, išlo o jeho znovuzrodenie. Cieľom pri jeho zakladaní bolo poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov montážnych firiem a ovplyvňovať vývoj týchto remesiel na Slovensku. Je to dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech - v profesiách klampiar, strechár, pokrývač, tesár a izolatér, no sú tam aj poprední výrobcovia, dodávatelia materiálov pre strechy, taktiež odborníci a organizácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v oblasti striech.

2e012ce6-27eb-4db8-8129-c911e1942d92jpg

Strechy kedysi a dnes
 Strecha je komplikovaná stavebná konštrukcia, obzvlášť v dnešnej dobe, pretože okrem svojej ochrannej funkcie objektu, nad ktorým je postavená, je aj súčasťou tepelnej obálky domu. V tejto tepelnej obálke prebiehajú rôzne stavebno-fyzikálne procesy a práve ich dobrá znalosť je základným predpokladom, aby strecha bola správne navrhnutá. 

 Čo sa týka tradičných remesiel, akými sú strechári, tesári a klampiari, v dnešnej dobe je remeselníkov menej ako kedysi. Stále však platí, že remeslo má zlaté dno. Šikovní remeselníci na Slovensku nemajú existenčné problémy a ich príjmy sú vysoko nad priemerom zárobkov na Slovensku. Treba myslieť na to, že je to aj ťažké a nebezpečné remeslo, nakoľko sa pracuje vo výškach. 

 Ešte v socializme sa Slováci naučili "ovládať všetky remeslá", pretože sme tu mali akútny nedostatok služieb. V slovenskej povahe nám to zostalo zakorenené, lebo si všetko chceme urobiť sami, prinajhoršom zavoláme rodinu, kamarátov alebo známych, ktorí nám pomôžu postaviť hoci aj strechu za symbolickú sumu. To býva pri strechách veľký problém, pretože strecha je skutočne náročná konštrukcia. 

3d2431ad-4cd8-4b50-aeae-52dc9786d41aJPG

Ploché strechy - je to iba pozostatok minulých čias?

 Firma Kontrakting začínala s hydroizoláciami, s opravami plochých striech, ktorých bolo po zmene režimu na Slovensku neúrekom. Postupne začali robiť šikmé strechy, vyrábať drevené priehradové väzníky na stavbu takýchto šikmých striech, no a odtiaľ to bol už iba krôčik k drevostavbám a stavbám využívajúcim drevo. 

 Spomínaný trend plochých striech vznikol v polovici minulého storočia. Vláda prijala vyhlášku, podľa ktorej bolo cieľom budovať národné parky a chrániť drevo, ktoré sa nemohlo používať na stavby budov takmer v žiadnej podobe, a tak sa začali vo veľkom stavať ploché strechy. Stavebno-fyzikálnym procesom sa v tej dobe ešte nevenovala náležitá pozornosť, často sa pracovalo metódou pokus omyl, preto napríklad parozábrana, ktorá je dnes v plochých strechách samozrejmá, sa používala iba tam, kde bolo vnútorné prostredie s vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Existovali hydroizolačné materiály, ktoré boli ťažko opracovateľné, boli to hydroizolačné materiály z oxidovaných asfaltov, ťažko sa zhotovovali kvalitné a vodotesné detaily. Neboli známe kvalitné tepelné izolácie, často sa používala škvára, ktorá je absolútne nevhodná do striech, pretože je hygroskopická. Používanie nekvalitných polystyrénov bez dnešných znalostí spôsobilo to, že podliehali objemovým zmenám už po zabudovaní a na strechách vznikali poruchy. V tomto období vznikalo veľa nekvalitných striech, čo bolo po revolúcii skvelé pole na podnikanie. Prišlo ku nám veľa kvalitných materiálov, začalo sa pracovať s výpočtovou technikou, s ktorou sa jednoducho prepočítali stavebno-fyzikálne vlastnosti, strechy začali byť naozaj kvalitné - koniec koncov, dnes sú už kvalitné aj spomínané ploché strechy. 

baefc8d6-7ce9-4968-8acb-0d62593dd557jpg

Ako nás trápia strechy v dnešných dňoch? 
 V súčasnosti nebýva hlavným problémom iba pretekajúca strecha. Po hydroizolačnej stránke môže byť strecha postavená dobre, ale ak máme vnútorné prostredie s určitou vlhkosťou, vo vnútri je +20° a vonku -20°, kdesi vo vnútri tepelnej obálky objektu dochádza ku kondenzácii, vlhkosť sa hromadí a vznikajú plesne či zatečenia. Dá sa tomu predchádzať tak, že si dáte vopred vypracovať projekt odborníkmi.
 
 Čo sa týka striech, pretože normy sú iba odporúčané, treba ich uvádzať napr. v  zmluvách ako požiadavky, na základe ktorých má byť dielo - projekt či stavba - realizované. Ak ich tam nemáte a dôjde k prípadným sporom, stavebník so svojim tímom ťahá za kratší koniec. Strešné konštrukcie sa delia na dva systémové prvky - prvou je nosná konštrukcia - krov a druhou je strešný plášť. Cez krov sa prenáša zaťaženie strešného plášťa do nižších nosných konštrukcií a z nich až do základov objektu. Krov teda prenáša zaťaženie vlastnej váhy, strešného plášťa, ďalej zaťaženie snehom, vetrom a prenáša aj takzvané užitočné zaťaženie (chodenie po streche, uskladnenie materiálu)… Pri výpočtoch a dimenzovaní krovu treba brať do úvahy všetky tieto zaťaženia. Zohľadňovať sily, ktoré v jednotlivých prvkoch pôsobia a na tieto sily nadimenzovať materiál, z ktorého bude krov vytvorený.  Pri návrhu strešného plášťa je základnou požiadavkou jeho tepelný odpor a tým aj schopnosť udržať teplo vo vnútorných priestoroch alebo vo výraznej miere zabrániť ich prehrievaniu v letnom období. Skladba plášťa musí byť navrhnutá tak, aby v jeho súvrství nedochádzalo ku kondenzácii. Ak k nej dôjde, musí byť preukázané, že v priebehu roka je konštrukcia schopná túto skondenzovanú vlhkosť odpariť.

Toto bol iba zlomok informácií, ktoré ste sa mohli dozvedieť v rozhovore pre Rádio Regina. Zvyšok rozhovoru s Ivanom Kolárikom si môžete vypočuť TU.   

--

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk