Mrakodrapy z dreva prichádzajú do miest

Mrakodrapy z dreva prichádzajú do miest

collagewoodenskyscrapersFINjpg

V súčasnosti sa pri výstavbe výškových budov a mrakodrapov stretávame s dvoma základnými staticky uplatniteľnými konštrukčnými materiálmi, a to betónom a oceľou. Nastupujúcim trendom v posledných rokoch, ktorý výrazne mení “cestovnú mapu” výstavby výškových budov v kontexte znižovania emisií skleníkových plynov sú výškové stavby z dreva.

Drevo sa od betónu a ocele líši v štyroch zásadných atribútoch:

1.   Uplatnenie dreva má rádovo nižšie energetické náklady nielen pri zabudovávaní do stavby ale aj pri jej likvidácii/recyklácii

2.  Drevo je jediný materiál, ktorý „rastie“ a „dýcha” a prirodzene sa vyrovnáva so suchom a vlhkom

3.  Drevo na konci svojej „stavebnej“ životnosti je ľahko recyklovateľné a opätovne použiteľné v iných výrobkoch

4.   Drevo dokáže pri svojom raste absorbovať CO2 – 1 m³  dreva absorbuje 1 t CO2.

Znižovanie emisií sa nás týka

Podľa Global Status Report má 36 % produkcie skleníkových plynov v Európe za posledných 10 rokoch na svedomí stavebníctvo. Obnoviteľnosť a udržateľnosť materiálov by teda mala byť našou prioritou - zo spomínaných 36 % emisií pripadajú 3 % na oceľ a 6 % na betón, teda až jedna štvrtinu všetkých emisií. 27 % môžeme pripísať prevádzke a energetickej spotreby budov. Z týchto faktov vyplýva jednak, že konštrukčné drevo so svojou zápornou bilanciou CO2 je téma, ktorej sa nie je možné ďalej vyhýbať, a zároveň, že je absolútne nevyhnutné dôsledne aplikovať normu A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie platnou od roku 2018/2020.

Trendy v zahraničí sa jasne uberajú smerom aktívneho využívania dreva ako hlavného konštrukčného materiálu a realizované či pripravované stavby potvrdzujú, že drevo v mestách je jednoducho budúcnosť.

Mrakodrapy z dreva ako súčasť našich ulíc

Podľa aktuálnych prognóz pribudnú v horizonte 20 rokov na Zemi 3 miliardy ľudí. V súčasnosti žije v mestách 50% ľudskej populácie, o 20 rokov to bude 75%. Hustota miest je priamo úmerná emisiám CO2, čo však platí len pre zahusťovanie mesta tradičnými stavebnými technikami – betón a oceľ. Z hľadiska ekológie prostredia sú husto osídlené oblasti udržateľnejšie ako mestá, ktoré sa nekontrolovateľne rozširujú a bojujú s problémami, ktoré dôverne poznáme aj u nás doma - odumieranie historických centier, nefukčná doprava, nekoncepčné periférie. Jedným z mnohých nástrojov ako zlepšiť naše mestá je integrácia výškových stavieb z dreva do jeho organizmu.

Ako a z akého dreva stavať mrakodrapy je témou samou o sebe. Vývoj veľkoplošných konštrukčných materiálov na báze dreva a neustále sa inovujúce prístupy v oblasti požiarnej ochrany ukazujú, že drevené mrakodrapy nie sú len vzdialenou chimérou, ale objektívnym faktom.

Záznam prednášky z TREND konferencie na tému “Inteligentná budova 2018”: http://bit.ly/trendkonferencia


Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk