Mýtus o dreve #7 - DREVO ĽAHKO NAPADNÚ ŠKODCOVIA

Mýtus o dreve #7 - DREVO ĽAHKO NAPADNÚ ŠKODCOVIA

pexels-photo-172289jpegStavby z dreva alebo ich konštrukčné časti trvale vystavené pôsobeniu vlhkosti vyššej ako 20%, môžu byť poškodené drevokaznými alebo drevosfarbujúcimi hubami či plesňami. Správny návrh ochrany konštrukčných častí i celých stavieb znižuje riziko napadnutia na nulu. Správny návrh určuje jednu z troch možností alebo ich kombináciu. Do menej stabilného prostredia môžeme vybrať odolnejšiu drevinu alebo použiť vhodnú chemickú alebo modifikačnú ochranu. Možná je aj biokontrola, čo je infikovanie dreva antagonistickými organizmami, ktoré bránia napadnutiu drevokaznými hubami alebo hmyzom. Najbezpečnejším spôsobom ochrany je však konštrukčná ochrana. Hlavnou zásadou tejto ochrany je zabezpečiť, aby drevo nebolo vystavené trvale vyššej vlhkosti ako 15%. Takto tam nevznikajú podmienky na pôsobenie drevokazných, drevosfarbujúcich húb a plesní. Podmienky pre pôsobenie drevokazného hmyzu sú minimalizované.

Stavby a konštrukcie, na ktoré nepôsobí zrážková voda, nie sú atakované skondenzovanou vlhkosťou a nevsakujú kapilárnu vodu, sú konštrukčne chránené a ich životnosť z pohľadu dĺžky života človeka je neobmedzená.

Chemická ochrana drevostavby je žiadúca až vtedy, ak nie sme schopní zabezpečiť ochranu stavby pred poškodením správnou konštrukciou. Kvalitná strešná krytina, správny tvar stavby, kvalitná izolácia od spodnej vody, správna konštrukcia obvodových stien a strechy - toto všetko predchádza použitiu chemických prostriedkov.

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk