Mýtus o dreve #10 - NEDÔVERUJEM SLOVENSKÝM VÝROBCOM DREVOSTAVIEB

Mýtus o dreve #10 - NEDÔVERUJEM SLOVENSKÝM VÝROBCOM DREVOSTAVIEB

construction-workers-2459529_960_720jpgTak ako v každej činnosti, aj v staviteľstve sa pohybujú subjekty, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni, ale aj firmy a jednotlivci, ktorí o problematike staviteľstva majú len neúplné informácie. Trend, vyberať si dodávateľa podľa najnižšej ceny, ktorý sa rozvinul v posledných rokoch, žne svoje ovocie. Nekvalifikované firmy nastavujú ceny na trhu a v kompromise medzi kvalitou a cenou prehráva kvalita. Preto mnohí zisťujú, že na Slovensku je problém nájsť kvalitnú firmu a nie je zriedkavosťou, že na stavbe sa vystrieda viacero firiem. Často sa pracuje bez podrobnejšej dokumentácie, len na základe štúdie alebo projektu pre stavebné povolenie. Na stavbe nie je kvalifikovaný stavbyvedúci ani stavebný dozor a stavbu riadi niekto, kto je vyučený v inom odbore. Vo väčšine prípadov v snahe ušetriť peniaze, stavia stavbu priamo sám investor. Bez kvalifikácie, bez skúseností a bez schopnosti odkontrolovať dodávky. Výsledkom sú chyby, nedostatky, nedorobky a stavba, pokiaľ sa dorobí, stojí viac ako keby ju na kľúč stavala kvalifikovaná stavebná firma.

Zlé meno robia drevostavbám teda najmä “fušeri”. Našťastie existuje množstvo nástrojov, ktoré slúžia na overenie kvality stavby. Prvým je legislatívny rámec, ktorý do veľkej miery zaručuje kvalitu stavby, druhým sú rôzne druhy certifikátov (napr. Energetický certifikát, Značka kvality drevostavby, ktorú udeľuje Zväz spracovateľov dreva a pod.). Najspoľahlivejším nástrojom sú však referencie od obyvateľov drevostavieb. Dajú sa nájsť na internete, môžete si ich vyžiadať od výrobcov alebo ich získať na rôznych podujatiach.

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk