Mýtus o dreve #1 DREVO JE HORĽAVÉ A PRETO JE NEBEZPEČNÉ

Mýtus o dreve #1 DREVO JE HORĽAVÉ A PRETO JE NEBEZPEČNÉ

975ea49c-1506-4f9d-a82d-60780684888bpng

Napriek tomu, že tento mýtus patrí k najrozšírenejším, je veľmi ľahké ho vyvrátiť. V požiarnej ochrane neexistuje dobrý alebo zlý materiál, ale materiály dobre alebo zle chránené, prípadne použité. Horľavosť si netreba zamieňať s pojmom ako požiarna odolnosť. Drevo má veľmi predvídateľné správanie sa pri požiari, čo umožňuje bezproblémové nadimenzovanie konštrukčných prvkov na požadovanú požiarnu odolnosť. Toto je práve dôsledkom spôsobu, akým drevo odhorieva. Drevo pri horení vytvára na svojom povrchu zuhoľnatenú vrstvu s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, ktorá v konečnom dôsledku drevo chráni pred ďalším intenzívnym horením. Dá sa povedať, že ochranný efekt, ktorý sa pri oceľových a iných prvkoch musí dosiahnuť ochrannými chemickými nátermi, si drevo vytvára samo.

Horľavosť dreva v súčasnosti rovnako nepredstavuje zásadnú prekážku z hľadiska požiarnej bezpečnosti vzhľadom na široké spektrum možností jeho úprav a ochrany. V prípade, že je cieľom zachovať prírodný vzhľad a textúru dreva, s bežne dostupnými protipožiarnymi nátermi sa dá horľavosť dreva znížiť do takej miery, že je možné ho použiť prakticky vo všetkých aplikáciách. Projektant - špecialista požiarnej ochrany vie vždy identifikovať vhodný a ekonomicky efektívny spôsob ochrany drevených konštrukčných prvkov s ohľadom na ich požadované použitie a vzhľad.

Z uvedeného vyplýva, že nepriaznivá vlastnosť – horľavosť môže byť eliminovaná správnym a dôsledným návrhom konštrukcií tak, aby tieto nešírili požiar a aby boli staticky bezpečné. V roku 2012 sme boli účastníkmi skúšky modelového požiaru dvojpodlažnej budovy v Batizovciach. Pri tejto skúške sme preukázali, že ak sú stavby správne navrhnuté, dokážu odolávať požiaru podľa požiadaviek projektanta. K tomu aby to zvládli, nestačí len správny projektový návrh, ale stavba musí byť zhotovená kvalifikovanou firmou, ovládajúcou použité technológie a garantujúcou správnosť realizácie.

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk