Drevo bude mať veľký význam pre tých, ktorí sa dokážu o lesy starať a rozumne využívať toto bohatstvo

Drevo bude mať veľký význam pre tých, ktorí sa dokážu o lesy starať a rozumne využívať toto bohatstvo

Platforma Staviame z dreva existuje už dva roky. Našim cieľom na začiatku bolo spájať priaznivcov prírodných materiálov a ekostavieb, prinášať im všetky potrebné informácie týkajúce sa stavieb z dreva, búrať mýty o stavbách z dreva a propagovať udržateľnú architektúru a stavebníctvo na báze z dreva. Za dva roky sme sa aj my ako platforma posunuli ďalej, aktuálne sa zaoberáme ekologickými témami, záleží nám na obnovovaní slovenských lesov a snažíme sa robiť v tejto oblasti celospoločenskú osvetu. 

O čo sa platforma Staviame z dreva snaží dnes, to veľmi pekne zhrnul Ivan Kolárik, konateľ stavebnej spoločnosti Kontrakting. Text bol editoriálom v Drevárskom magazíne 06/2019 a jeho plné znenie vám prinášame aj na našom blogu. Môžeme ho brať ako zamyslenie sa nad súčasnou situáciou "stavebníctvo z dreva na Slovensku verzus lesy na Slovensku". 

green-1072828_1280jpg

 Staviame z dreva. Propagujeme tento spôsob výstavby a hoci na Slovensku sa na účely moderného stavebníctva spotrebuje zanedbateľné percento dreva z ročného prírastku, často sme vystavení hejtom o ničení životného prostredia a slovenských lesov. Laická verejnosť tak akosi podvedome uprednostňuje murované, železobetónové a oceľové technológie, pretože ich „uhlíková stopa“ je neviditeľná.

 Staviteľstvo z dreva sa súbežne rozvíjalo s dostatkom drevnej hmoty. Tam, kde boli lesy, bolo aj drevo a používalo sa na stavbu obydlí a iných potrebných stavieb. Tak tomu bolo aj u nás. Naši predkovia patrili k významným európskym staviteľom. Svedčia o tom stáročia zachované stavby z dreva roztrúsené po väčšine územia Slovenska. My sme túto tradíciu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prerušili. Zakázali sme používať drevo na stavebné účely. Iné európske krajiny kontinuálne rozvíjali priemysel spracovania dreva, pestovania lesov na tento účel i priemysel strojných technológií umožňujúcich vyrábať konštrukčné materiály aj z menej kvalitného dreva. Smrekové lesy vyrástli a nedokázali vo svojom veku odolať sile prírody. A čo načala príroda, dokonal náš človek. Tak sme sa z rozvinutej krajiny v tejto oblasti stali krajinou rozvojovou. Dnes s obdivom sledujeme stavby vysoké niekoľko desiatok metrov postavené z dreva aj v tesnej blízkosti našich hraníc. Obdivujeme um, fortieľ a odvahu konštruktérov, statikov a výrobcov, ktorí vo svete spustili revolúciu v stavebníctve, tak trochu pripomínajúcu obdobie nástupu ocele v druhej polovici 18. storočia. Zdá sa, že svet sa nám, krajine tak bohatej na lesy a drevo, opäť vzďaľuje.

 Ako zakladatelia platformy STAVIAME Z DREVA nie sme ani vlastníkmi lesov, ani drevo neťažíme, ani s guľatinou neobchodujeme a ani drevo nevyvážame za hranice. Sme spotrebiteľmi dreva, ktoré nakupujeme, aby sme mohli stavať domy, krovy a konštrukcie pre našich zákazníkov. Mrzí nás, že na Slovensku máme problém nakúpiť rezivo spĺňajúce prísne požiadavky na použitie v modernom staviteľstve. Výrobky z dreva – lepené drevo – CLT, BSH, KVH, OSB ale aj rezivo, vo veľkej miere dovážame zo zahraničia. Chceme poukázať na skutočnosť, že drevo ako trvale obnoviteľný zdroj má obrovský význam pre trvale udržateľný rozvoj a budúcnosť. Veľký význam bude mať pre tých, ktorí sa dokážu o lesy starať a rozumne využívať ich bohatstvo. To, že staviteľstvo z dreva lesy nepľundruje, môžeme vidieť v Rakúsku, Švajčiarsku, Česku, Švédsku, Nemecku, Lotyšsku, Fínsku, kde napriek vysokej domácej spotrebe a veľkému exportu vyzerajú lesy ako lesy a nie ako pustatiny. Ak by sme ako spoločnosť dokázali potlačiť túžbu niekoľkých jednotlivcov po rýchlych peniazoch a rýchlom zbohatnutí a donútili ich dodržiavať platné zákony, za tridsať – štyridsať rokov by sme sa mohli medzi tieto krajiny zaradiť aj my.

forest-3448818_1280jpg
-
Prečítajte si viac informácií o drevostavbách alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.
Tím Staviame z dreva.sk