3x na tému viacgeneračné bývanie

3x na tému viacgeneračné bývanie

V poslednom období sa pomerne často stretávame s požiadavkami našich klientov na návrhy viacgeneračných bývaní. Téma sa v poslednej dobe objavuje už tak často, že sa prirodzene natíska otázka, či je to len zhoda náhod alebo či je to trend, ktorý významne reflektuje demografický, ekonomický či sociálny posun v našej spoločnosti.

Viacgeneračné bývanie predstavuje dve prevádzkové základné schémy. Prvou a najobvyklejšou schémou je spolunažívanie troch generácií, manželského páru v produktívnom veku s malými deťmi a rodičov na dôchodku. Druhou, stále častejšie sa objavujúcou schémou, je bývanie rodiny s dospelými deťmi s potrebou vytvorenia priestorovej rezervy pre ich špecifické potreby, predovšetkým v oblasti vyššej potreby súkromia. Spoločným menovateľom oboch princípov je maximálne možná flexibilita vnútornej dispozície.

Z hľadiska objemového členenia stavby je v prípade viacgeneračného bývania možné aplikovať dva základné princípy. Prvý je reprezentovaný integráciou dvoch nezávislých bytových jednotiek do jedného stavebného celku (príklad č. 1 a č. 2). Druhý princíp aplikuje historickú typológiu „hlavného domu“ (dom gazdu) a „vejmínku“ (prístavby k hlavnému domu pre starých rodičov) – príklad č. 3.

#1 Dom na Ahoji

Pre rodinu s dospievajúcimi deťmi bol vytvorený priestorový koncept dvoch samostatných bytov (60 + 60 m2) so spoločným vchodom. Na prízemí budú rodičia, na poschodí deti. Keď sa deti osamostatnia a odídu z domu, byt na poschodí môže byť využívaný rôzne – domáci office alebo priestory na prenájom. Aj napriek vysokej hustote zastavanosti v danom území majú oba byty exteriérové terasy, prízemný byt na teréne a byt z poschodia na strešnej terase.

#2 Dom v Sankt Margarethen im Lungau

Klasický trojgeneračný koncept pre rodinu s malými deťmi a starými rodičmi v jednom stavebnom objeme. Na prízemí sa nachádza byt pre starých rodičov (prístupný zo spoločnej predsiene) a denná časť mladej rodiny. Na poschodí je nočná časť mladej rodiny. Byt starých rodičov má 40 m2, byt mladej rodiny 120 m2. Oba byty zdieľajú spoločnú terasu a záhradu.

#3 Dom v Záhorskej Bystrici

Trojgeneračný koncept pre rodinu s malými deťmi a starými rodičmi vo forme „veľkého a malého domu“. Oba objekty sú nezávislé a zdieľajú len parkovanie pred objektom. Vzájomná pozícia stavebných objemov umožňuje obom rodinám regulovať mieru sociálnej interakcie pri pobyte na terase a v záhrade, a zároveň prináša plnohodnotné benefity spoločného bývania viacerých generácií – vzájomná blízkosť, výpomoc, nižšie životné náklady. Po odchode starých rodičov je možné využívať „vejmínek“ ako home office, hosťovský dom, dom pre dospievajúce deti, prenájom a podobne. Byt starých rodičov má rozlohu 60 m2, bývanie mladej rodiny 160 m2.

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.
Tím Staviame z dreva.sk