„Staviame z dreva.sk“ stojí na strane ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našich lesov. Aj my sme les.

„Staviame z dreva.sk“ stojí na strane ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našich lesov. Aj my sme les.

VH_0251jpg

Iniciatívu My sme les vítame s otvorenou náručou a radi by sme prispeli do diskusie svojím názorom z trošku inej perspektívy. S drevom pracujeme dlhé roky a považujeme ho za momentálne najvhodnejší stavebný materiál s najlepšími parametrami. Drevo je absolútne jedinečný materiál, jedinečný rovnako ako snehová vločka. Aj vďaka tomu sme mohli mnohým ľuďom pomôcť vytvoriť ich vysnívaný domov, v ktorom sa cítia dobre a samy sebou. Drevo je súčasne materiál, ktorý nás živí. Preto považujeme za nesmierne dôležité vysvetliť, ako by sme mohli na les a stromy v ňom nazerať. Nielen ako stavbári či architekti, ale v prvom rade ako ľudia.

Na úvod pár faktov a čísiel. Sme európska krajina a v Európe je dreva dostatok. Na jedného obyvateľa Európy dorastá ročne 1m3 dreva, to je 500 000 000 m3 ročne. Aby boli lesy vyvážené, je potrebné vyťažiť menej (resp. maximálne toľko), koľko je ročný prírastok. Na Slovensku sa momentálne neťaží viac ako je prírastok. V roku 2016 sa podľa oficiálnych údajov vyťažilo 9,14 mil. m3 dreva a ročný prírastok predstavoval 12,1 mil. m3. Ihličnaté lesy predstavujú z celkovej výmery 37,8% a listnaté 62,2%. Problémom však je, že sa najkvalitnejšie drevo (smrekové, jedľové) ťaží v objeme až 53% z celkovej ťažby. Z tohto objemu predstavuje ťažba kalamitného dreva až 76%.

DSC08710jpg

Na stavbu jedného domu je treba 50 - 80 m3 dreva. Momentálne sa z dreva stavia na Slovensku ročne rádove niekoľko stoviek domov. Ak by sme ročne stavali 5 000 domov, spotrebujeme 250 000 - 400 000 m3 dreva, čo sú asi 2 - 3,5% z ročného prírastku. Pomer, ktorý bez zaváhania zvládne každý zdravý les. Pravdou je, že pri súčasných výrobných technológiách je pre stavebníctvo výhodnejšie ihličnaté rezivo, najmä na výrobu lepeného lamelového dreva a vo forme masívu. Listnaté rezivo sa by sa mohlo používať na výrobu stavebných materiálov - veľkoplošných dosiek, tepelných izolácií a pod.

Drevo je trvalo obnoviteľný zdroj – na mieste stromov, z ktorých sme zobrali drevo na dom pred 80 rokmi, dnes stojí nový les, pripravený dať drevo na ďalší dom. Tento cyklus sa prirodzene a trvale opakuje a pri rozumnom hospodárení nehrozí ubúdanie lesov. Stavanie domov z dreva môžeme pokojne označiť za obnoviteľné a voči životnému prostrediu šetrné staviteľstvo. Práve rozumným využitím dreva, keď nahradíme energeticky náročné materiály - oceľ, cement, spojíme príjemné (bývanie) s užitočným (ochranou životného prostredia viazaním a úsporou CO2). Je predsa potrebné, v lesoch na to určených, tiež ťažiť.

DJI_0142jpg

Napriek ľahko spočítateľnej realite je tá naša dosť mrzutá. Platforma „Staviame z dreva.sk“ je jednoznačne na strane ekológov, ochranárov a všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našich lesov. Sme za zachovanie a rozširovanie lesov, ale je potrebné si uvedomiť, že les má aj hospodársku funkciu a celá Európa nemôže žiť v národnom parku, resp. prírodnej rezervácii. Aj hospodársky využívaný les poskytuje podmienky pre život živočíchov vrátane človeka a plní aj mnohé ďalšie funkcie. Drancovanie lesov je však neprípustné a neospravedlniteľné. Často sme svedkami „výhodného“ obchodu, kedy sa naše drevo vyváža do okolitých krajín, z ktorých potom nakupujeme výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Áno, z nášho vlastného dreva. Pritom by sme s ním mali zaobchádzať ako so vzácnou surovinou. Maximálne ju využívať a zhodnocovať – nie vyvážať guľatinu do štátov, kde si lesy chránia a len využívajú ponuky mamonou posadnutých slovenských štátnych úradníkov a "podnikateľov".

Táto problematika je veľmi široká s mnohými nepríjemnými zákutiami, preto veľmi vítame iniciatívu My sme les. Radi ju podporíme a prispejeme svojím hlasom k vyváženej a vecnej diskusii.

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk