Ako opísať dom architektovi

Ako opísať dom architektovi

Zahorska-0431jpg


"Scenár sa opakuje so železnou pravidelnosťou - stretnem sa s klientom a počúvam, ako sa urputne snaží povedať (v lepšom prípade) alebo ukázať na svojich skiciach (v prípade horšom), ako vyzerá dom jeho predstáv. Pritom je to jednoduché - ostatný raz som to napísal za klienta ja - neprotestoval," hovorí architekt Pavol Pokorný. 

“Architektonickým zadaním je návrh letného domu pre starší, ale športovo a spoločensky veľmi aktívny, občas ešte pracujúci, manželský pár. V súčasnosti bude letný dom definovaný ako tranzitný –  slúžiaci majiteľom ako alternatíva k bývaniu v meste, kde vlastnia kvalitný byt v bonitnej lokalite. Perspektívou letného domu je bývanie trvalejšieho rázu (umenšovanie pracovného angažmá a zvyšujúci sa podiel trávenia času aktívnym športovým a spoločenským životom).

Preferovaným typologickým druhom stavby je prízemný bezbariérový objekt (bungalov) poskytujúci dostatočnú mieru intimity a prepojenia interiéru s exteriérom - „ráno bosou nohou do trávy“.

Dom má ambíciu fungovať v maximálne možnej miere na princípe „otvorenej dispozície“, 100%ne privátne zóny sú dve samostatné manželské spálne s autonómnym/zdieľaným vybavením (hygiena). Každá spálňa má okrem spacej aj relaxačno-pracovnú časť.

Miestom pre sociálnu interakciu a spoločenský mix s návštevníkmi domu je zóna obytná (kuchyňa+jedáleň+obývačka) doplnená o možnosť hosťovského spania. Či sa bude nakoniec jednať o štandardnú „uzatvorenú“ izbu vyplynie zo spoločných diskusií nad návrhmi riešenia.

Vstupné priestory domu plynulo naväzujú na dve odstavné plochy pre autá, predovšetkým však na sklad športového náradia (nie každá športová aktivita predpokladá použitie automobilu). Funkčným doplnkom vstupného priestoru je minimálna hygienická bunka (sprcha/toaleta/umývadlo) a priestor pre technické vybavenie domu (s priestorovou rezervou pre práčku a malý sklad).

V ideálnom prípade je možné z každého obytného priestoru letného domu „vykročiť do trávy“. Toto prepojenie bude hierarchizované vzhľadom na mieru potreby intimity toho ktorého priestoru a ako také implikuje potrebu vytvorenia polo alebo plnohodnotného átria.”

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk